Kategorie
dźwięki

samochody jadące przez most dębnicki Kraków Wrzesień 2019 nagrywane zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

dzwony na dębnikach Kraków Wrzesień 2019 nagrywane zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

Ruch przy teatrze bagatela Kraków Wrzesień 2019 nagrywany zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

jazda autobusem elektrycznym 424 do przystanku teatr bagatela Kraków Wrzesień 2019 nagrywana zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

Światła przy szkole masażu na przystanku biprostal Kraków Wrzesień 2019 nagrywane zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

Jazda mówiącą windą w szkole masażu na Królewskiej Kraków Wrzesień 2019 nagrywana zoomem h2n

Kategorie
dźwięki

Poranny ambient na osiedlu podwawelskim Kraków godzina 07.20 Wrzesień 2019 nagrywany zoomem h2n

EltenLink